Template blogspot iPadMania Free

iPadMania
(KinhDoanhWebsite.Com) - iPadMania một blogger mẫu miễn phí với 2 cột, bên phải, thiết kế web 2.0, góc tròn, thiết kế độc quyền cho Blogger, xem hình tự động, hỗ trợ twitter và gradient.

Bố trí tuyệt vời cho các blog về máy tính để bàn, điện tử, trò chơi, internet hoặc âm nhạc.
Tải về iPadMania cho miễn phí trong BTemplates.live demo

iPadMania
is a free blogger template with 2 columns, right sidebar, web 2.0
design, rounded corners, exclusive design for Blogger, slideshow,
twitter support and gradients.

Excellent layout for blogs about desktop, electronics, games, internet or music.

Download iPadMania for free in BTemplates.
Demo                 Download

Tags: mua ban web, thiet ke web, kinh doanh web, share template, kinh doanh website, website gia re

0 nhận xét: